API service

Som noget nyt tilbyder iOffice Api service på flere forskelige måder.

  • Det almindelige åbne Api hvor alle kan se og hente data.
  • Det lukkende nøgle Api hvor kun nøgleejeren kan se og hente data. ( token / ip / certificat )
  • Api hvor data kommer udefra via import og efterfølgende er behandlet af iOffice.
  • Api der giver besked ved event.